Каква е ролята на Управителя на етажната собственост?

Според ЗУЕС всяка етажна собственост трябва да има избран Управител, който регистрира избора на собствениците в районното кметство чрез заявление по чл.46 б от ЗУЕС. Управителят организира ОС на етажната собственост, води цялата необходима документация на сградата – домова книга, входяща и изходяща кореспонденция и изпълнява решенията на ОС на етажната собственост. Мандатът на Управителя е 2 годишен. Дейността на …

Виж повече...

Как да постигнем хармония и разбирателство при съвместно съжителство в сграда в режим на етажна собственост?

Уважаеми дами и господа, настоящи и бъдещи клиенти на фирма „Триус“, За да се чувстваме пълноценни собственици на имот в сграда в режим на етажна собственост е необходимо да знаем: – Каква собственост притежяваме в сградата? – Какви са правата ни? – Какви са задълженията ни? Всеки собственик на самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост, притежава определен …

Виж повече...

„ТРИУС“ вашият професионален домоуправител – ОРГАНИЗИРА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Във връзка с пандемията от  Коронавирус и заповед 1065/16.03.2020г на Кмета на гр. Варна https://www.varna.bg/upload/3220/zap_1065.pdf От 17.03.2020г организирахме цялостна дезинфекция на общите части на обслужваните от нас сгради. Изпълнението бе възложено на оторизирана фирма занимаваща се с тази дейност. На 20.03.2020г получихме дезинфекциращи препарати от районните кметства, за което Благодарим! Част от тях са предоставени на почистващите фирми и на …

Виж повече...

Какво представлява фонд „Ремонт и обновяване”?

Това е фондът, създаден и поддържан от общото събрание на собствениците, или на сдружението на собствениците на една етажна собственост. Средствата за фонда се набират ежемесечно от  собствениците в размер, определен от общото събрание, който не може да бъде по-малко от 1% от минималната работна заплата за страната. Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение за разходи, …

Виж повече...

Какво включват общите части при сгради с етажна собственост?

Всеки собственик, наемател или ползвател в сграда,  в режим на Етажна Собственост, има определени права и задължения, що се отнася до общите части. Те са записани в Закона за управление на Етажната Собственост (ЗУЕС). Собствениците, наемателите и ползвателите имат правото да използват общите части по предназначение, като ползвателите и собствениците имат възможността да участват в управлението им. Ползвателите могат да …

Виж повече...

Професия “домоуправител”

Професия “Домоуправител” Услугата “Професионален Домоуправител” възниква с влизането в сила на ЗУЕС. Домоуправител на етажната собственост може да бъде физическо или юридическо лице което не е собственик, според чл.17 ал.2 т.7 от ЗУЕС. Фирма „ТРИУС“ предоставя услугата  Професионален Домоуправител от 2012г. За 7 г. Ние доказахме на нашите клиенти ползите от предоставената услуга, грижите по поддръжката и управлението на общите …

Виж повече...

Права и задължения към общите части от Етажната Собственост

Всеки собственик, наемател или ползвател в сграда, която действа в режим на Етажна Собственост, има определени права и задължения, що се отнася до общите части. Те са записани в Закона за управление на Етажната Собственост. Собствениците, наемателите и ползвателите имат правото да използват общите части по предназначение, като ползвателите и собствениците имат възможността да участват в управлението им. Ползвателите могат …

Виж повече...

Домоуправителят – права и задължения

Домоуправителят се занимава с организиране на  ремонтни дейности, с различни аварийни ситуации, конфликтни ситуации, казуси, които понякога изискват правна консултация, спазва срокове за плащания, разпределя месечните разходи за текуща поддръжка, събира таксите по график от съседите  и много други не чак толкова приятни задължения. Всичко това изисква свободно време и стриктна организация и коства не малко нерви на всеки. Според „Закона за управление на етажната собственост” …

Виж повече...

Нека да отговорим на основни въпроси, свързани с управлението на етажната собственост!

Имаме ли нужда от услугата „Професионален домоуправител“? – Има ли вашата сграда регистриран Домоуправител? – Има ли ясна и достъпна отчетност? – Има ли кой да се грижи и контролира изправността на съоръженията в общите части на сградата? – Има ли кой да организира и провежда общите събрания на етажната собственост? – Има ли кой да организира и контролира ремонтните …

Виж повече...

Какво представлява Етажната Собственост?

Нормативна база на Етажната Собственост Смята се, че в никой закон, който определя правата и задълженията на собственици на Етажна Собственост не е записана точна дефиниция на понятието. Често за Етажна Собственост се разбира текстът, записан в чл. 37 и 38 от Закона за собствеността, според който това е пространство, което се създава, когато етажи или части от етажи, заедно …

Виж повече...