Район Приморски

  • февруари 24, 2020

Бул.“Княз Борис“121

За седем години ние доказахме на нашите клиенти ползите от предоставената услуга, грижите по поддръжката и управлението на общите части, ремонтните дейности извършвани след решения на ОС на етажната собственост и разрешаване на възникнали конфликти и аварийни ситуации.