Права и задължения към общите части от Етажната Собственост

Всеки собственик, наемател или ползвател в сграда, която действа в режим на Етажна Собственост, има определени права и задължения, що се отнася до общите части. Те са записани в Закона за управление на Етажната Собственост. Собствениците, наемателите и ползвателите имат правото да използват общите части по предназначение, като ползвателите и собствениците имат възможността да участват в управлението им. Ползвателите могат да действат с ограничени правомощия, освен ако собственикът на Етажната собственост не им предостави по-големи.

Задължения към Етажната Собственост

Съществуването на права автоматично създава и нуждата от задължения. Всички задължения на собственици, наематели и ползватели на Етажна Собственост са описани в чл. 6 от Закона за управление на Етажната Собственост. Сред най-важните задължения спадат опазването на общите части, ползването на Етажната Собственост и общите части без да се пречи на останалите собственици, ползватели и обитатели, както и да заплаща разходите, които са нужни за ремонти, преустройство и реконструкции на различни части от Етажната Собственост.

Ремонтни дейности на Етажната Собственост

По принцип, всички ремонтни дейности, които се извършват в общите части на Етажната Собственост, трябва да бъдат гласувани и одобрени от Общото събрание, но има определени случаи, при които може да се действа веднага. Ако има повреда, която може лесно да се отстрани или пречи на нормалното функциониране и използване на Етажната Собственост, то може да се предприемат мерки на момента без да се чака среща на Общото събрание и разрешението им. След това собственикът, ползвател или наемател на Етажна Собственост има право да поиска възстановяване на вложените от него средства за поправка или ремонтна дейност, като парите трябва да бъдат предоставени от фонда за ремонтни дейности на входа. За да бъдат признати и изплатени разходите, трябва да се предостави валиден платежен документ.

Форми на управление на Етажната Собственост

Формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците. Органи на управление са: 1. Общо събрание; 2. Управителен съвет или управител.Общото събрание на етажната собственост  има  възможността да възложи управлението на Етажната Собственост на шридическо лице  – професионален  Домоуправител.

    Коментирай