„ТРИУС“ вашият професионален домоуправител – ОРГАНИЗИРА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Във връзка с пандемията от  Коронавирус и заповед 1065/16.03.2020г на Кмета на гр. Варна https://www.varna.bg/upload/3220/zap_1065.pdf От 17.03.2020г организирахме цялостна дезинфекция на общите части на обслужваните от нас сгради. Изпълнението бе възложено на оторизирана фирма занимаваща се с тази дейност. На 20.03.2020г получихме дезинфекциращи препарати от районните кметства, за което Благодарим! Част от тях са предоставени на почистващите фирми и на …

Виж повече...

Права и задължения към общите части от Етажната Собственост

Всеки собственик, наемател или ползвател в сграда, която действа в режим на Етажна Собственост, има определени права и задължения, що се отнася до общите части. Те са записани в Закона за управление на Етажната Собственост. Собствениците, наемателите и ползвателите имат правото да използват общите части по предназначение, като ползвателите и собствениците имат възможността да участват в управлението им. Ползвателите могат …

Виж повече...

Спазвайте закона, когато свиквате общо събрание на етажната собственост

Голяма част от гражданите в България живеят в сгради в условията на етажна собственост. Единственият начин за решаване на всякакви въпроси и спорове, възникнали в такива сгради, е спазването на закона и стриктното водене на определената в него документация. Важно е гражданите да знаят какво се изисква в закона и какъв е начинът да се вземат легитимни решения. Съгласно Закона …

Виж повече...

Нов Закон за управление на етажната собственост

От 1.05.2009 г. влиза в сила новият Закон за управление на етажната собственост, който замества досега действащия Правилник. В резултат на Закона, с приемането на бъдеща наредба уреждаща тези отношения, Общинската и районната администрация ще създадат и ще поддържат безплатен публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията й. Правото на …

Виж повече...