Ремонтни дейности

Имате нужда от ремонт? Ние ще ви помогнем да изберете най добрите цени ,качество и срок на изпълнение.

При нужда от ремонт, ние ще ви ще ви предложим няколко оферти на фирми-наши партньори, като това не ограничава правото на всеки собственик да представи събрани от него оферти. ОС решава на кой Изпълнител да възложи ремонтните дейност, a в последствие ние ще следим за качество и срок на изпълнение, както и за гаранционното и извънгаранционно обслужване.

 Ще организираме изработката на технически паспорт на сградата.

Етажната собственост се състои от обособени обекти- вашите жилища и от общи части – те свързват в архитектурно-строително отношения обектите, принадлежащи на различните собственици, или пък са такива части, които осигуряват използването на тези обекти. Общите части нямат самостоятелен характер и тяхното предназначение е за общо ползване. 

Грижата за общите е от съществено значение за сградата. Без тях тя обективно не може да съществува. Те включват: земята, върху която е построена сградата, основите, външните стени, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, ел. инсталация и др.

Във всяка сграда идва момент, когато трябва да се извърши ремонт в общите части. ЗУЕС съдържа детайлна уредба на тази материя, но наред с това борави с множество специфични понятия, които често създават объркване и водят до спорове между съседите. 

Основните видове ремонти на общите части, предвидени в ЗУЕС, са неотложен, необходим и основен. Критериите за разграничаването им най- общо са два – колко съществено подлежащия на отстраняване проблем засяга сигурността на сградата и нейните обитатели и колко спешно се налага неговото отстраняване.

Необходим ремонт е дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното използване на сградата и самостоятелните обекти в нея.

Общите части са създадени и предназначени да предоставят допълнителни удобства на собствениците, ползвателите и обитателите на сградата. Това могат да бъдат: жилище на портиера, склад, партерен етаж, дворно място около сградата и др.

 

 

 

Вземи оферта

Други услуги

Професионален домоуправител Триус

Поддръжка и ремонт на асансьора

Поддръжка

Свържете се с нас!

Вземи оферта