Права и задължения към общите части от Етажната Собственост

Всеки собственик, наемател или ползвател в сграда, която действа в режим на Етажна Собственост, има определени права и задължения, що се отнася до общите части. Те са записани в Закона за управление на Етажната Собственост. Собствениците, наемателите и ползвателите имат правото да използват общите части по предназначение, като ползвателите и собствениците имат възможността да участват в управлението им. Ползвателите могат …

Виж повече...

Какво представлява Етажната Собственост?

Нормативна база на Етажната Собственост Смята се, че в никой закон, който определя правата и задълженията на собственици на Етажна Собственост не е записана точна дефиниция на понятието. Често за Етажна Собственост се разбира текстът, записан в чл. 37 и 38 от Закона за собствеността, според който това е пространство, което се създава, когато етажи или части от етажи, заедно …

Виж повече...

Спазвайте закона, когато свиквате общо събрание на етажната собственост

Голяма част от гражданите в България живеят в сгради в условията на етажна собственост. Единственият начин за решаване на всякакви въпроси и спорове, възникнали в такива сгради, е спазването на закона и стриктното водене на определената в него документация. Важно е гражданите да знаят какво се изисква в закона и какъв е начинът да се вземат легитимни решения. Съгласно Закона …

Виж повече...