Професия “домоуправител”

Професия “Домоуправител”

Услугата “Професионален Домоуправител” възниква с влизането в сила на ЗУЕС. Домоуправител на етажната собственост може да бъде физическо или юридическо лице което не е собственик, според чл.17 ал.2 т.7 от ЗУЕС.

Фирма „ТРИУС“ предоставя услугата  Професионален Домоуправител от 2012г.

За 7 г. Ние доказахме на нашите клиенти ползите от предоставената услуга, грижите по поддръжката и управлението на общите части, ремонтните дейности извършвани след решения на ОС на етажната собственост и разрешаване на възникнали конфликти и аварийни ситуации.

Чрез платформа „TRIUS” всички наши клиенти получават достъп и имат възможност да проверяват разпределението на разходите, месечните отчети и баланса след приключване на всеки изминал месец.

Как собствениците стигат до нас?

Обикновенно собствениците търсят услугата „Професионален Домоуправител“ когато всички възможностти са изчерпани, когато конфликта между собствениците е налице, когато е необходим неотложен ремонт и няма разбирателство между собствениците  или когато не се справят със събиране на задълженията към етажната собственост.

Последният клиент, който дойде в офиса, с препоръка от свой близък каза: “Всякакви мерки приложихме, но не можем да се справим“.

Професионалният Домоуправител разглежда казусите безпристрастно и без личен интерес, най-малко поради факта, че не е собственик в сградата.

За Професионалният Домоуправител е важно да бъде спазен ЗУЕС при извършване на каквито и да е дейности в общите части на сградата, ремонти в общите части след решение на ОС  и при разпределението на средствата необходими за тях.

Преди да ни потърсят нашите клиенти е необходимо да знаят за тези принципи на фирма „ТРИУС“ при изпълнение на задължението си предоставяйки услугата „Пофесионален Домоуправител“.

Как се уреждат отношенията между мен и собствениците или ползвателите на имоти в етажната собственост?

За да бъде избрана фирма „ТРИУС“ за Управител на дадена етажна собственост е необходимо:

Насрочване на ОС на етажната собственост с Дневен ред, Представяне на услугата, разглеждане на договор за възлагане поддръжката и управлението на общите части на сградата .

След като представим нашата услуга и отговорим на възникналите въпроси,  собствениците ще направят своя избор. За да бъде възложена поддръжката и управлението на общите части в дадена сграда на „Професионален Домоуправител“ е необходимо избора да бъде направен от не по-малко от 67,00% ид.части от общите в сградата.

На ОС, собствениците избират представител който да подпише договор за възлагане поддръжката и управлението на общите части в сградата.

В договора за възлагане са описани всички задължения и правомощия на Управителя на етажната собственост посочени и в ЗУЕС. 

Важно! Собствениците е необходимо да знаят, че избора на „Професионален Домоуправител“ е направен на ОС на етажната собственост със необходимото според ЗУЕС мнозинство и представителят на който е възложено подписването на договора за възлагане не носи отговорност за избора на ОС на етажната собственост.

Какви права и задължения имам по договора?

Правата и задълженията на Управителя на етажната собственост са  изрично посочени в ЗУЕС.

Екипа на „ТРИУС“ стриктно изпълнява задълженията си посочени в ЗУЕС.

  • Организиране на ОС на етажната собственост.
  • Начертаване целите за изпълнение през годината.
  • Изработка на годишен бюджет, представяне на ОС и приемане от собствениците.
  • Изпълнение на решенията на ОС на етажната собственост.
  • Изработване, представяне и приемане на Правилник за вътрешен ред в сградата.
  • Изработване на график на посещенията на технически екип в етажната собственост.
  • Контрол върху всички наети фирми и доставчици в етажната собственост.
  • Следене за спазване на правилника за вътрешния ред в етажната собственост.
  • Създаване, поддържане и периодична актуализация на домовата книга.
  • Представителство на етажната собственост пред държавни институции.
  • Разплащане със всички доставчици на услуги, разпределение на текущите месечни разходи и инкасиране на задълженията на собствениците към етажната собственост.
  • Създаване и поддръжка на архив на етажната собственост.
  • Изработка на месечен отчет относно, приходите, разходите и баланса за всеки изтекъл месец.
 • Осигуряване на адекватно техническо съдействие, при неотложни, аварийни  случаи, като теч на покрива, спукана тръба, разбита брава на входа, аварийно спиране на асансьор  и др.

Важно! За да проверят изпълнението на бюджета и месечните отчети на съответната етажна собственост е необходимо, собствениците единствено.да посочат имейл адрес за създаване на индивидуален акаунт.

Какви са плюсовете и минусите на професионалното обслужване?

Собствениците на жилища в сгради в режим на етажна собственост решават да ползват нашите услуги поради следните причини: 

 • Неизбежните негативи натрупани, вследствие на дългият съвместен живот на собствениците в етажната собственост.
 • Спорове по извършване на необходими ремонтни дейности при разпределение на сумите по ремонтите.
 • Отказ на част от собствениците да заплащат определени дейности по поддръжката на общите части в сградата.
 • Ниска събираемост на задълженията на собствениците.
 • Всички наши служители имат задълбочена подготовка във всяка област, касаеща етажната собственост, включително по  всички програми за финансиране на дейности като саниране, повишаване на енергийната ефективност на сградите и др.
 • Медиация при  между съседски спорове. 
 • При необходимост реагираме адекватно на създалата се аварийна ситуация чрез   услуги на фирми с които работим съвместно.
 • При нас връзката е чрез осигурена денонощна линия чрез която собствениците могат да потърсят нашата помощ.

И минусите според някой собственици:

 • Скептиците споделят, че „Професионалният Домоуправител“ не е “на ръка разстояние” във всеки час от денонощието, 
 • Не познава добре ситуацията в блока и напрежението между съседите;
 • Според някой услугите му струват скъпо.

На какво е добре да обърнете внимание, когато сключвате договор за управление на ЕС

Преди да се обърнете към фирма предлагаща услугата „Професионален Домоуправител“ на първо място е необходимо да научите името на фирмата.

В 21 век проверката отнема много малко време, предвид технологиите и интернет.

Винаги има следа от некоректно отношение на фирми към собственици в етажна собственост.

Добре би било при необходимост от услугата на „Професионален Домоуправител“ да потърсите контакт чрез Ваши близки и приятели които ползват тази услуга за евентуална препоръка, те биха Ви насочили към фирма от която са доволни.

  Коментирай