Спазвайте закона, когато свиквате общо събрание на етажната собственост

Голяма част от гражданите в България живеят в сгради в условията на етажна собственост. Единственият начин за решаване на всякакви въпроси и спорове, възникнали в такива сгради, е спазването на закона и стриктното водене на определената в него документация. Важно е гражданите да знаят какво се изисква в закона и какъв е начинът да се вземат легитимни решения. Съгласно Закона …

Виж повече...

Нов Закон за управление на етажната собственост

От 1.05.2009 г. влиза в сила новият Закон за управление на етажната собственост, който замества досега действащия Правилник. В резултат на Закона, с приемането на бъдеща наредба уреждаща тези отношения, Общинската и районната администрация ще създадат и ще поддържат безплатен публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията й. Правото на …

Виж повече...