Каква е ролята на Управителя на етажната собственост?

Според ЗУЕС всяка етажна собственост трябва да има избран Управител, който регистрира избора на собствениците в районното кметство чрез заявление по чл.46 б от ЗУЕС. Управителят организира ОС на етажната собственост, води цялата необходима документация на сградата – домова книга, входяща и изходяща кореспонденция и изпълнява решенията на ОС на етажната собственост. Мандатът на Управителя е 2 годишен. Дейността на …

Виж повече...

Как да постигнем хармония и разбирателство при съвместно съжителство в сграда в режим на етажна собственост?

Уважаеми дами и господа, настоящи и бъдещи клиенти на фирма „Триус“, За да се чувстваме пълноценни собственици на имот в сграда в режим на етажна собственост е необходимо да знаем: – Каква собственост притежяваме в сградата? – Какви са правата ни? – Какви са задълженията ни? Всеки собственик на самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост, притежава определен …

Виж повече...