Какво представлява фонд „Ремонт и обновяване”?

Това е фондът, създаден и поддържан от общото събрание на собствениците, или на сдружението на собствениците на една етажна собственост. Средствата за фонда се набират ежемесечно от  собствениците в размер, определен от общото събрание, който не може да бъде по-малко от 1% от минималната работна заплата за страната. Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение за разходи, …

Виж повече...

Какво включват общите части при сгради с етажна собственост?

Всеки собственик, наемател или ползвател в сграда,  в режим на Етажна Собственост, има определени права и задължения, що се отнася до общите части. Те са записани в Закона за управление на Етажната Собственост (ЗУЕС). Собствениците, наемателите и ползвателите имат правото да използват общите части по предназначение, като ползвателите и собствениците имат възможността да участват в управлението им. Ползвателите могат да …

Виж повече...

Професия “домоуправител”

Професия “Домоуправител” Услугата “Професионален Домоуправител” възниква с влизането в сила на ЗУЕС. Домоуправител на етажната собственост може да бъде физическо или юридическо лице което не е собственик, според чл.17 ал.2 т.7 от ЗУЕС. Фирма „ТРИУС“ предоставя услугата  Професионален Домоуправител от 2012г. За 7 г. Ние доказахме на нашите клиенти ползите от предоставената услуга, грижите по поддръжката и управлението на общите …

Виж повече...

Домоуправителят – права и задължения

Домоуправителят се занимава с организиране на  ремонтни дейности, с различни аварийни ситуации, конфликтни ситуации, казуси, които понякога изискват правна консултация, спазва срокове за плащания, разпределя месечните разходи за текуща поддръжка, събира таксите по график от съседите  и много други не чак толкова приятни задължения. Всичко това изисква свободно време и стриктна организация и коства не малко нерви на всеки. Според „Закона за управление на етажната собственост” …

Виж повече...

Нека да отговорим на основни въпроси, свързани с управлението на етажната собственост!

Имаме ли нужда от услугата „Професионален домоуправител“? – Има ли вашата сграда регистриран Домоуправител? – Има ли ясна и достъпна отчетност? – Има ли кой да се грижи и контролира изправността на съоръженията в общите части на сградата? – Има ли кой да организира и провежда общите събрания на етажната собственост? – Има ли кой да организира и контролира ремонтните …

Виж повече...

Какво представлява Етажната Собственост?

Нормативна база на Етажната Собственост Смята се, че в никой закон, който определя правата и задълженията на собственици на Етажна Собственост не е записана точна дефиниция на понятието. Често за Етажна Собственост се разбира текстът, записан в чл. 37 и 38 от Закона за собствеността, според който това е пространство, което се създава, когато етажи или части от етажи, заедно …

Виж повече...