Домоуправителят – права и задължения

Домоуправителят се занимава с организиране на  ремонтни дейности, с различни аварийни ситуации, конфликтни ситуации, казуси, които понякога изискват правна консултация, спазва срокове за плащания, разпределя месечните разходи за текуща поддръжка, събира таксите по график от съседите  и много други не чак толкова приятни задължения. Всичко това изисква свободно време и стриктна организация и коства не малко нерви на всеки. Според „Закона за управление на етажната собственост” …

Виж повече...

Нов Закон за управление на етажната собственост

От 1.05.2009 г. влиза в сила новият Закон за управление на етажната собственост, който замества досега действащия Правилник. В резултат на Закона, с приемането на бъдеща наредба уреждаща тези отношения, Общинската и районната администрация ще създадат и ще поддържат безплатен публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията й. Правото на …

Виж повече...