Нека да отговорим на основни въпроси, свързани с управлението на етажната собственост!

Имаме ли нужда от услугата „Професионален домоуправител“? – Има ли вашата сграда регистриран Домоуправител? – Има ли ясна и достъпна отчетност? – Има ли кой да се грижи и контролира изправността на съоръженията в общите части на сградата? – Има ли кой да организира и провежда общите събрания на етажната собственост? – Има ли кой да организира и контролира ремонтните …

Виж повече...