Как да постигнем хармония и разбирателство при съвместно съжителство в сграда в режим на етажна собственост?

Уважаеми дами и господа, настоящи и бъдещи клиенти на фирма „Триус“,
За да се чувстваме пълноценни собственици на имот в сграда в режим на етажна собственост е необходимо да знаем:
– Каква собственост притежяваме в сградата?
– Какви са правата ни?
– Какви са задълженията ни?
Всеки собственик на самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост, притежава определен % ид.части от общите в сградата. Общият % ид.части в сградата е равен на 100%.
С притежавания % ид.части от общите, всеки собственик има право на глас в Общото събрание на етажната собственост, както и задължение за поддръжка на общите части в сградата.
Право и задължение на всеки собственик е да участва в Общото събрание, да изразява мнение по-въпросите от дневния ред и да участва във вземането на решения чрез гласуване, като тежестта на неговия глас е определен според % ид.част който притежава.
При неучастие в ОС, всеки собственик е длъжен да изпълнява решенията на ОС на етажната собственост.
Необходимо е да знаем, че общите части в сградата са наша собственост и трябва да полагаме същите грижи за поддръжка, както в личните си имоти.
Общата собственост, не трябва да бъде пренебрегвана, тя е Ваша и изисква грижи.
Само с диалог и разбирателство, може да се постигне хармония в съвместното съжителство.
Димитър Кръстев
Управител „Триус“

    Коментирай