РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“ 2019г.

През 2019г. съвместно с Община Варна и собственици на ЕС с управител ТРИУС, бяха реализирани 11 обекта по Проект „Озеленяване и благоустрояване”

Район „Младост“ бл.139 вх.7


Създаването на красива и поддрържана тревна площ е само част от процеса на озеленяване. За да се придаде завършен вид може да се съчетае съществуващата растителност с внасянето на нови видове дървета, храсти и цветя и да се доближим до пълна хармония с природата.


Район „Младост“ бл.127 вх.5 и 6


Живущите в бл.127 вх.5 и 6 също се включиха в Проекта за озеленяване и благоустрояване за да ….


  • Да подобрят състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане .
  • Да си осигурят условия за активно гражданско участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи общинска собственост на територията на Община Варна.
  • Да си създадат условията за изграждане на кътове за отдих , засаждане на декоративна дълготрайна дървесна и храстова растителност, зацветяване, облагородяване и благоустрояване с цел подобряване условията за живот и отдих.
  • Да си осигурят условия за активно гражданско участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи общинска собственост на територията на Община Варна.

Как изглеждаше преди

Резултатът от сътрудничеството с Триус

Домоуправител ЕС

Услуги

Поддръжка и ремонт на асансьора

Поддръжка

Обезпаразитяване

Поддръжка

Ремонтни дейности

Ремонтни дейности

Касиер ЕС

Услуги

Грижи за зелените площи

Поддръжка

Почистване на сградата

Поддръжка

Имуществени и др. застраховки

Услуги

Свържете се с нас и вземете оферта

Направете запитване